Zorgprogramma's

Professioneel zijn en blijven
Medrie vindt het belangrijk dat aangesloten zorgprofessionals voldoende toegerust zijn om ketenzorg te leveren.
Dit faciliteren we door kennismakingsgesprekken en scholingen te organiseren.
Bekijk het proces professioneel zijn en blijven

De voorwaarden voor de huisartsen om deel te nemen aan de ketenzorg:
voor DM2
voor COPD
voor VRM
Startbrief  VRM
Praktijk op orde VRM
brief verrekening niet geleverde zorg

De beste zorg voor alle patiënten
Het document de beste zorg voor alle patiënten is een handleiding met aandachtspunten 
stroomschema ketenzorg
Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma's

Zorgprogramma's:
DM2 zorgprogramma                )
COPD zorgprogramma              )      in het betreffende schema klikt u op een blokje voor de samenwerkingsafspraken
VRM Zorgprogramma                )

COPD pilot modulaire opbouw

Informatie bij gebruik ziektelastmeter in het KIS
Ziektelastmeter in het KIS
Behandeladviezen ziektelastmeter

Scholingen
In de scholingskalender kunt u zien welke scholingen Medrie aanbiedt. U kunt filteren op voor u relevante scholingen door de doelgroep waartoe u behoort te selecteren en bij de aanbieder "Medrie Regio Hardenberg" aan te vinken.

Niet voldaan aan de gemaakte afspraken
Indien niet voldaan wordt aan de gemaakte afspraken is dit het beleid niet nakomen afspraken door zorgverlener.