Diabetes ketenzorg

Ketenzorg Diabetes Mellitus

Ketenzorg betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen; patiënt en hulpverleners streven hetzelfde doel na. Medrie Regio Zwolle bevordert en faciliteert dat de verschillende professionele partijen die betrokken zijn bij de keten, met elkaar samenwerkings-,  verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen. Medrie Regio Zwolle draagt zo zorg voor de verbinding tussen de verschillende ketenpartners in de regio met als doel de kwaliteit van leven van de patiënt te behouden of verbeteren.

Het doel van de ketenzorg DM is:

  • voorkomen van complicaties (DRP, diabetische voet, nefropathie)
  • uitstellen of voorkómen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid
  • verbeteren van de ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven
  • tevreden patiënt
  • efficiënte / betaalbare ketenzorg

De kwaliteit van de uitgevoerde zorg wordt gemeten via de afgesproken landelijke indicatoren en patientervaringsonderzoek.
In de handleiding in-en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten DM kunnen worden geïncludeerd en welke niet. Wanneer een patiënt wordt geïncludeerd ontvangt hij / zij deze (programmatische) ketenzorg).

Hoe deze (programmatische) ketenzorg voor DM in de regio Zwolle is vormgegeven vind je via bovenstaande link. Door op een blokje te klikken verschijnen de samenwerkingsafspraken.

 

Voorbeeldbrief (Word versie)