Medrie in het kort

Medrie is een brede huisartsenorganisatie die huisartsen faciliteert en ondersteunt in de regio's Zwolle, Flevoland en Hardenberg.

Het kan gebeuren dat u 's avonds of in het weekend een beroep moet doen op uw huisarts. De huisartsenposten en dienstenstructuren van Medrie ondersteunen en organiseren hoogwaardige en patiëntgerichte spoedeisende zorg door huisartsen in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW). Deze huisartsenposten en dienstenstructuren worden in de ANW-uren op adequate wijze ondersteund door de Telefoonpost Medrie in Zwolle. Hier wordt u verwezen naar de juiste zorg op de juiste plek.

Medrie organiseert ook ketenzorg. Deze multidisciplinaire zorg wordt ingezet bij chronische ziektes als Diabetes mellitus, COPD, astma en hart- en vaatziektes.

Medrie nieuws

Veranderingen vergoedingen bloedglucosemeter

Zorgverzekeraars hebben de vergoedingen voor bloedglucose-teststrips in 2015 fors verlaagd.

Uw ervaring telt

In januari, februari en maart kan uw medewerking gevraagd worden aan een patiëntervaringsonderzoek.