COPD ketenzorg

De zorg voor mensen met COPD vindt deels in de huisartspraktijk plaats, deels in het ziekenhuis. Wanneer u in de huisartsenpraktijk onder controle bent is uw huisarts of praktijkondersteuner uw aanspreekpunt, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over de COPD-zorg en uw behandeling.

Kwaliteit
Afspraken over waar de zorg voor uw aandoening aan moet voldoen zijn vastgelegd in de zorgstandaard COPD. Een patiënten-versie van deze zorgstandaard is te downloaden op de website van de NVALT.