Declaratie

Huisartsen
Na afloop van het kalenderjaar vindt een verrekening plaats voor patiënten waarbij geen ketenzorg is geleverd.

Ketenpartners
Gecontracteerde ketenpartners sturen een factuur naar crediteurzgflevoland@medrie.nl.
Binnen vier weken wordt de factuur uitbetaald.

Meer informatie:
Format specificaties factuur diëtist