Diabetes ketenzorg

De diabeteszorg vindt grotendeels in de huisartspraktijken plaats, waarbij diabetesverpleegkundigen, diëtisten, internisten, podotherapeuten, pedicures  en oogartsen samenwerken. Wanneer u in de huisartsenpraktijk onder controle bent is uw huisarts of praktijkondersteuner uw aanspreekpunt, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over de diabetes zorg en uw behandeling.

Kwaliteit
Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft samen met zorgverleners afspraken gemaakt hoe goede zorg eruit moet zien. De afspraken zijn vastgelegd in de zorgstandaard diabetes zodat u gemakkelijk kunt zien waar zorg voor uw aandoening aan moet voldoen.

Wetenschappelijk onderzoek
In de afgelopen 10 jaar is uit onderzoek gebleken dat de juiste zorg bij patiënten met diabetes type 2 tot gevolg heeft dat de kans op complicaties sterk vermindert. Eenzelfde onderzoek wordt sinds een aantal jaar uitgevoerd voor COPD en sinds 2016 ook voor VRM. Daartoe worden uw gegevens anoniem aangeleverd aan het Kenniscentrum voor Ketenzorg te Zwolle. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit bij uw huisartsenpraktijk aangeven en worden uw gegevens niet gebruikt.