Huisartsenvereniging Regio Zwolle

Contact: secretariaat@hrzwolle.nl    Leden

Missie en visie Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ)

Het uitgangspunt van de HRZ is belangenbehartiging van de huisartsen in de Zwolse regio, waarbij een proactieve houding vooropstaat en de huisartsen als groep goed zichtbaar zijn en met een duidelijke positie in deze regio (h)erkend worden.

Belangrijk is een goed contact met de leden te houden en de aanwezige kwaliteit van de huisarts meer zichtbaar te maken. Kenmerkend voor het werk van de huisarts is zijn integrale, generalistische benadering, waar patiëntgerichtheid, toegankelijkheid en behoud van de menselijke maat onderdeel van uitmaken.

Samen met de Huisartsencoöperatie Flevoland en omstreken (HCF) en Coöperatie Huisartsenvereniging voor Regio, Initiatief en Samenwerking U.A. (Charis) is de HRZ aandeelhouder van Medrie.

Samenstelling bestuur HRZ

  • J.G.H. (Han) Mulder (voorzitter)

  • L.W. (Lukas) Brouw (secretaris/penningmeester)