Klacht of compliment

We horen graag uw ervaring met onze dienstverlening. Heeft u tips en ideeën om onze dienstverlening verder te verbeteren? Fijn dat u deze met ons wilt delen.

Een compliment

U kunt ons een compliment geven door het complimentenformulier in te vullen of door ons te mailen.

Een klacht

Wij doen er alles aan om goede zorg te leveren. Zorg waar u als patiënt tevreden over bent. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de zorg op de huisartsenpost of  de chronische ketenzorg. Als dat zo is,  horen wij dat graag van u. Wij vinden het belangrijk om naar uw ervaring te luisteren en om onze dienstverlening te verbeteren waar dat mogelijk is.

Bespreek uw klacht

Als u een klacht heeft, kunt u deze het beste direct bespreken met de persoon waarover u niet tevreden bent. Vaak leidt zo’n gesprek tot een bevredigende oplossing. Is dat niet het geval, of wilt u uw probleem liever met iemand anders bespreken? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Voor hulp bij het indienen van een klacht of voor informatie over uw rechten, kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris, Ilse Bulthuis-Schipper. Zij kan u kosteloos adviseren.

Uw klacht stap voor stap

 

Klacht indienen
U kunt uw klacht digitaal indienen via het klachtenformulier.  

 

 

 

 

Klacht bespreken
Binnen enkele dagen na ontvangst van uw klacht krijgt u een schriftelijke bevestiging. De klachtenfunctionaris neemt dan telefonisch contact met u op. Zij bespreekt de klacht met u en legt uit hoe uw klacht verder wordt behandeld. Ze zoekt samen met u naar een oplossing.

 

 

 

 

 

Klacht onderzoeken
Voor een goede klachtenbemiddeling is het belangrijk dat de klachtenfunctionaris de wederzijdse ervaringen van de betrokkenen onderzoekt. Zij bespreekt uw klacht dan ook met de betreffende huisarts of doktersassistent. Waar nodig gebruikt ze bandopnames van telefoongesprekken en documenten uit het patiëntsysteem van Medrie. Soms schakelt de klachtenfunctionaris ook externe deskundigen in om tot een oplossing te komen. Hiervoor wordt altijd goedkeuring gevraagd aan u en de zorgaanbieder. Om uw klacht goed te onderzoeken, is het vaak noodzakelijk dat de klachtenfunctionaris over (een deel van) uw medische gegevens beschikt. Met het indienen van een klacht vragen wij uw toestemming via een machtigingsformulier. Daarmee zien wij uw medisch dossier bij de huisartsenposten in, voor zover dit nodig is voor de behandeling van uw klacht. Alle persoonlijke en medische gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. Alle personen die betrokken zijn bij de procedure hebben een geheimhoudingsplicht.

 

 

 

 

Terugkoppeling klacht
Het onderzoek geeft inzicht in wat er is gebeurd. U ontvangt binnen 6 -10 weken een brief van de klachtenfunctionaris over de uitkomst van het onderzoek en tot welke verbeterpunten uw klacht heeft geleid in onze dienstverlening.

 

 

 

 

Niet tevreden over de klachtenafhandeling?

Mocht u zich niet kunnen vinden in de uitkomst van de klachtafhandeling, dan kunt u dit schriftelijk voorleggen aan de geschilleninstantie SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Deze stichting is zeer toegankelijk. U heeft geen advocaat nodig. Voordat u uw klacht kunt voorleggen aan de geschilleninstantie, moet deze eerst zijn behandeld door Medrie. De geschillen instantie SKGE doet een bindende uitspraak(binnen 6 maanden) en kan een schadevergoeding  toewijzen van maximaal € 25.000,-. De klachtenfunctionaris helpt u bij de gegevens die nodig zijn voor de SKGE.

Andere mogelijkheden

Het is ook mogelijk om u met uw klacht te wenden tot het Tuchtcollege van de gezondheidszorg. Dit kan zonder bemiddeling van Medrie. Het Landelijk Meldpunt Zorg kan u hierover informeren en adviseren. Als u vindt dat u schade heeft geleden door de behandeling van de zorgaanbieder, kunt u uw klacht indienen bij de (civiele) rechter. Als u vermoedt dat de zorgaanbieder een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u dat melden bij de politie. Het Openbaar Ministerie kan besluiten uw zaak voor te leggen aan de strafrechter. U heeft een advocaat nodig om u bij te laten staan in de rechtbank. Aan het indienen van uw klacht bij deze instanties zijn voor u geen kosten verbonden.