Medrie nieuws voor patiënten

Springplankproject: één loket voor alle spoedvragen

19-09-2019
"Als collega’s van huisartsenposten (Triagepost Medrie), ambulance en thuiszorg werken we samen in é

Jaarverslag Medrie: daadkracht tonen als de situatie erom vraagt

20-08-2019

Sommige ontwikkelingen vragen om een voortvarende instelling.

Inspelen op toekomstige zorgvraag

01-08-2019

De zorg staat onder druk en op allerlei niveaus denken mensen na over oplossingen.

Pagina's