Oogfoto

De richtlijn diabetische retinopathie (DRP) uit 2006 is onlangs herzien. Een grote wijziging van deze herziening is dat de screeningstermijn is vergroot: van twee jaar naar drie jaar. Mits de uitslagen van de oogfoto goed zijn.

Indicaties eerstelijns oogzorg
- Bij een patiënt waarbij DM2 wordt geconstateerd wordt binnen drie maanden een eerste oogfotoscreening verricht;
- Patiënt met DM2 zonder DRP gedurende twee jaar komt eenmaal in de drie jaar in aanmerking voor een oogfoto;
- Bij patiënten met DM2 en tekenen van geringe rethinopatie bepaalt de teleconsulent de frequentie.
- Patiënt met (mogelijk langer bestaande) sterk ontregelde DM2 (Hba1c >86mmol/mol) wordt verwezen voor een oogfotoscreening, voordat behandelaar start met insulinetherapie, tenzij er een oogfoto zonder retinopathie is < één jaar geleden. De praktijkondersteuner adviseert de patiënt een afspraak te maken voor een oogfoto op één van de volgende locaties en geeft hiervoor een patiëntenkaartje mee:

- Heino 
- Kampen 
- Zwolle 

Zes weken na het maken van de oogfoto ontvang je de uitslag in het Kis via Ksyos. In het verslag staat een advies van de grader wat te doen met deze uitslag.

Uitslag oogfotografie
Klik hier voor een schematische weergave.

Afwijkende uitslag
Als de grader adviseert de oogarts te consulteren, dan kan dit via een teleconsult.

Oogspiegelspreekuur
Als een foto niet beoordeelbaar is, wordt de patiënt door Medrie opgeroepen voor het oogspiegelspreekuur. De praktijk hoeft deze patiënt niet door te verwijzen.

Indicaties voor patiënten die rechtstreeks verwezen worden naar de oogarts:
- Patiënt met DM2 en (reeds bekend met) matige of ernstige retinopathie;
- Patiënt met DM2 met reeds bekende oogheelkundige co-morbiditeit, waarbij onderzoek middels een fundusfoto niet goed uitvoerbaar is. De huisarts verwijst naar de oogarts middels zorgdomein. In het Kis in de memo vermeldt de praktijkondersteuner dat patiënt niet meer in aanmerking komt voor fundusfotoscreening in de eerstelijns.

Het uiteindelijke resultaat van de stap controleren retina, wat tegelijkertijd de input is voor de volgende stap in het proces, is:
- Uitslag oogfoto
- Terugrapportage in Kis

Terug naar zorgproces