Oogfoto maken

Voor het maken van een oogfoto maakt u gebruik van de digitale kalender. U kunt kiezen of u uw foto in Elburg, Heino, Kampen of in Zwolle wilt laten maken. Kies uw voorkeur en druk op de knop voor het maken van een afspraak.

Locatie Elburg, Vackenordestraat 3a            

Locatie Heino, Munnikenhof 10a             

Locatie Kampen, Oostzeestraat 46         

Locaties Zwolle, Dr. Spanjaardweg 29        

Uw afspraak 
Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak? Als uw ogen worden gedruppeld, kunt u beter niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Goed om hier rekening mee te houden en eventueel een zonnebril mee te nemen. 

Afspraak annuleren
Bent u verhinderd? Geef dit door aan uw huisartsenpraktijk. Via de digitale kalender kunt u, of met behulp van de huisartsenpraktijk, weer een nieuwe afspraak maken.

De uitslag
De foto’s worden binnen zes weken na de oogfotodatum beoordeeld door een oogarts die samenwerkt met uw huisarts en Medrie. Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts kunt u vragen naar de uitslag van het onderzoek.

Financieel
De volgende zorg valt binnen het tarief van de ketenzorg:
- De zorg van uw huisartsenpraktijk voor uw diabetes of COPD
- De tweejaarlijkse oogfoto
- De zorg van uw diëtist voor uw diabetes of COPD
- De diabetesverpleegkundigen voor uw diabetes

Dit betekent dat deze kosten niet van invloed zijn op het eigen risico bij uw zorgverzekeraar.