Ouderenzorg

In de regio Zwolle werken de eerste- en tweedelijn, welzijn en gemeente samen om ouderen in staat te stellen langer zelfstandig te kunnen wonen. Dit initiatief komt van de huisartsen. Zij willen een werkwijze ontwerpen, waardoor kwetsbaarheid en achteruitgang bij ouderen eerder opgemerkt en behandeld wordt. Waarbij de ouderen in het middelpunt staat en zij niet zelf langs alle verschillende instanties hoeven.

Regionaal programma

Het huidige zorgaanbod groeit onvoldoende mee met de behoeften van ouderen met complexe problemen. Bijvoorbeeld door versnippering, sturing door het aanbod en onvoldoende samenhang tussen de aanbieders uit verschillende sectoren. Bovendien missen zorgverleners vaak de middelen om de hulpvraag van ouderen goed op te pakken. Daardoor kunnen ze ook lastig een adequaat aanbod organiseren. Het gevolg: reactief handelen, verkeerd medicijngebruik en verkeerde ondersteuning.

Programma inhoud

Het programma wil de zorg en ondersteuning ‘herontwerpen’. Dit moet leiden tot een cliëntvriendelijke ondersteuning  van voorzieningen waarin preventie, behandeling en nazorg zijn opgenomen. In het programma worden diverse initiatieven uitgewerkt in de verschillende delen van de regio. Het uiteindelijk doel: samenhang en continuïteit in preventie, zorg en ondersteuning.

Plan van aanpak

Wijkorganisatie rondom de oudere met kenmerk dat de kwetsbare oudere en mantelzorger centraal staan. Daaromheen staan de lokale eerstelijnsvoorzieningen en ondersteuning vanuit wonen en welzijn die onderling afstemmen en samenwerken. Welke oudere burger heeft welk probleem, wat moet er eerst gebeuren en wie gaat dat doen? Het samenwerkingsmodel wordt per wijk/gemeente zo ingevuld dat het goed aansluit op bestaande zorgstructuren en op de tweedelijn.

Meer informatie?

Lees hier het visiedocument ouderenzorg regio Zwolle.

Vragen

Heb je vragen over het programma ouderenzorg? Mail dan gerust naar zwolle@medrie.nl.