Over Medrie

Over Medrie

Missie

Organogram

Raad van Bestuur

Jaarverslag


Over Medrie

Medrie is een serviceorganisatie voor huisartsen in de regio’s Zwolle, Flevoland en Hardenberg. We faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg vanuit het collectief. Op dit moment ondersteunen we met 74 FTE (181 medewerkers) zo’n 270 huisartsen in hun zorg aan ruim 600.000 patiënten.

Missie

Medrie werkt voor huisartsen. Wij initiëren, stimuleren en ondersteunen samenwerking in van het werkgebied van Medrie. Met elkaar dragen wij bij aan duurzame zorg en gezondheid. Wij signaleren kansen en helpen vernieuwingen te realiseren. 

Medrie in anderhalve minuut

Het animatiefilmpje ‘Wij zijn Medrie’ vertelt in anderhalve minuut waar Medrie zich mee bezig houdt.

Organogram

Raad van commissarissen en raad van bestuur

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden: dhr. drs. M. Verweij, mw. drs. C.J.W. Hirschler, mw. drs. G.M. Mittendorff, dhr. drs. B. van der Weide, dhr. dr. E.N.A. Zuiderwijk. Het toetsingskader van de rvc richt zich op de doelstellingen (o.a. kwaliteit van zorg) en maatschappelijke relevantie. De bevoegdheden en invulling zijn conform de Zorgbrede Governance Code.

Raad van Bestuur

Medrie kent een eenhoofdige Raad van Bestuur: de heer ir. Ph.J. van Klaveren, voorzitter.

Elke regio heeft een eigen regiomanagement, bestaande uit een regiohuisarts en een regiomanager.

Jaarverslag

We publiceren ons jaarverslag in een online magazine. Daar delen we mooie samenwerkingsresultaten op een frisse manier. We nemen u als lezer graag mee in de wereld van Medrie. Een wereld waarin Medrie werkt voor huisartsen in het belang van goede patiëntenzorg. Bent u benieuwd hoe we dat doen? Bekijk dan ons jaarverslag 2018. In het bestuursverslag 2018 vindt u de financiële verantwoording over 2018.