Over Medrie

Over Medrie

Organogram

Raad van Bestuur

Missie en visie

Jaarverslag


Over Medrie

Medrie is een serviceorganisatie voor huisartsen in de regio’s Zwolle, Flevoland en Hardenberg. We faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg vanuit het collectief. Op dit moment ondersteunen we met 74 FTE (181 medewerkers) zo’n 270 huisartsen in hun zorg aan ruim 600.000 patiënten.

Samen sterk in het dna van Medrie

Goede zorg, professioneel en dicht bij de patiënt. Dát is waar het werk van onze huisartsen om draait. Maar goede zorg blijven bieden, kan niet meer alleen. Dat constateerden ook de oprichters van Medrie in 2009. Zij besloten de handen ineen te slaan. En daarmee zit samen sterk verankerd in het dna van Medrie.
 
Medrie werkt voor huisartsen

Medrie werkt voor huisartsen. Zij ontzorgt en ondersteunt hen in alles rondom hun zorg voor patiënten. Daarin groeit Medrie nog ieder jaar: richting de drijvende kracht achter de huisartsen in de regio. En dat draagt bij aan goede huisartsenzorg, nu en in de toekomst.
 
Wat Medrie doet
 • Medrie faciliteert de huisartsenspoedzorg met een dienstenstructuur en vier huisartsenposten, ondersteund door de Triagepost.
 • Medrie ondersteunt de aangesloten huisartsen bij hun ondernemerschap. Bijvoorbeeld door contractering van ketenzorgprogramma’s bij de zorgverzekeraar, tijdelijke overname van een praktijk en onderzoek naar nieuwe projecten.
 • Medrie organiseert collectieve zaken rondom huisartsenzorg in de regio, zoals scholing. Maar bijvoorbeeld ook initiatieven voor kwaliteitsverbetering en patiëntervaringsonderzoek.
 • Medrie vernieuwt de zorg. Dat wordt de komende beleidsperiode (2017-2020) steeds meer merkbaar. Medrie wil samen met haar stakeholders inspelen op de toekomst van huisartsenzorg. Voor huisartsen en zorg- en welzijnsorganisaties wil Medrie nog meer de verbindende partner zijn bij zorginnovatie, met de (verander)kracht in de regio als basis.

 

Missie en visie

Missie - ‘Medrie werkt voor huisartsen’

Wij helpen huisartsen om:

 • Veranderingen in de externe omgeving te zien en te duiden.
 • (Vernieuwende) ideeën in het belang van de patiënten of de huisartsen als groep om te zetten in concrete acties.
 • Zorgconcepten rondom en zo mogelijk mét de patiënt vorm te geven.

De (vernieuwende) kracht van huisartsen en hun zorg voor de patiënt in onze regio, gelden als vertrekpunt voor wat we doen.

 

Visie - ‘De drijvende kracht achter de huisarts’

Huisarts zijn. Dat is goede zorg bieden, dicht bij de mensen thuis. Iemand helpen als hij op z'n kwetsbaarst is. Van dát vak worden wij warm. Dat willen we steunen. En die steun is nodig, want het vak verandert. De zorg wordt zwaarder, de betaalbaarheid staat onder druk, de substitutie groeit en de eisen van patiënt en maatschappij veranderen. Medrie gaat voor kwaliteit van huisartsenzorg, nu en later. We zijn de drijvende kracht achter iedere huisarts die bij ons is aangesloten. Zo ondersteunen en versterken we de (verander)kracht in de regio. We jagen ontwikkelingen aan. En we doen er alles aan om de professionaliteit van de huisarts te laten schitteren. Dat noemen wij 'powered by Medrie'.

 

Organogram

Raad van commissarissen en raad van bestuur

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden: dhr. drs. M. Verweij, dhr. drs. H. Dijksma, mw. drs. G.M. Mittendorff, mw. drs. C.J.W. Hirschler, dhr. dr. E.N.A. Zuiderwijk. Het toetsingskader van de rvc richt zich op de doelstellingen (o.a. kwaliteit van zorg) en maatschappelijke relevantie. De bevoegdheden en invulling zijn conform de Zorgbrede Governance Code.

Raad van Bestuur

De overkoepelende regiodirectie van Medrie bestaat uit de voorzitter raad van Bestuur en de drie regiodirecteuren van de regio’s Zwolle, Hardenberg en Flevoland:

 • de heer Ph. van Klaveren, voorzitter raad van bestuur 
 • de heer P. Habets, huisarts en regiodirecteur Hardenberg
 • de heer B. Jansen, huisarts en regiodirecteur Flevoland
 • de heer O. Schwantje, huisarts en regiodirecteur Zwolle

Iedere regiodirecteur vormt samen met een regiomanager de directie van een Medrie-regio.

Jaarverslag

We publiceren ons jaarverslag in een online magazine. Daar delen we mooie samenwerkingsresultaten op een frisse manier. We nemen u als lezer graag mee in de wereld van Medrie. Een wereld waarin Medrie werkt voor huisartsen in het belang van goede patiëntenzorg. Bent u benieuwd hoe we dat doen? Bekijk dan ons jaarverslag 2017. In het directieverslag 2017 vindt u de financiële verantwoording over 2017.

Meer lezen? Hier vindt u het jaarverslag 2016  en de jaarverantwoording

Bekijk ook het jaarverslag 2015 en de jaarverantwoording.