Privacyreglement

Privacyreglement Medrie


Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Daarom heeft Medrie een privacyreglement. Hierin staat beschreven welke gegevens wij vastleggen en hoe wij hier mee omgaan. Hiermee voldoet Medrie ook aan de bepalingen uit de AVG.
Het privacyreglement is hier te downloaden:   Reglement

Bij het privacyreglement verwijzen wij naar een aantal bijlagen. Die vindt u hier: