Samenwerken in de wijk

Waarom Samenwerken in de wijk?

Samenwerking in de wijk is erop gericht kwetsbare bewoners met een meervoudige, complexe zorgvraag passende zorg- en behandeling te bieden, zo dicht mogelijk bij huis.
Het doel is om mensen zo lang mogelijk hun eigen regie te laten voeren en hun zelfredzaamheid te behouden of, waar mogelijk, te vergroten.
Door de steeds groter groeiende groep kwetsbare ouderen wordt het belang van samenwerking in de wijk steeds groter.

Presentaties startbijeenkomst Samenwerken in de wijk

- Presentatie wijkscan
- Presentatie Samenwerken in de wijk
- Presentatie Pim Valentijn
- Presentatie Gezond op Urk

Wijkteam starten - handleiding

Hebt u een samenwerkingsverband en wilt u deze verder ontwikkelen? Of wilt u starten in een wijkteam? Dan moet u een aantal zaken regelen en organiseren. Denk aan het maken van een wijkscan en een wijkplan incl. begroting en SMART doelstellingen. Wat u precies moet doen, leest u in de handleiding.

Meer informatie

Wil je meer achtergrondinformatie over Samenwerken in de wijk, lees dan ook de NHG praktijkhandleiding en de Regioplannen van Medrie (producten handboek).

Interesse?

Wilt u een wijkteam starten? Stuur dan een mail naar het regiosecretariaat van uw regio:

Vervolgens wordt er een afspraak met de programmamanager ingepland.
Zodra duidelijk is wie uw samenwerkingspartners zijn, vult u het aanmeldformulier in.

Samenwerkingsovereenkomsten

De samenwerkingsovereenkomsten vindt u op Connect, het intranet van Medrie. Hiervoor moet u eerst inloggen.

Presentielijst

Aan het eind van elke maand mailt de wijkteamcoördinator de presentielijst naar:
flevoland@medrie.nl of hardenberg@medrie.nl of zwolle@medrie.nl