Uw zorggroep

Wat doet de Zorggroep?
Zorggroep Zwolle is opgericht door huisartsen in Zwolle en omgeving. Samen met zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers geeft de Zorggroep vorm aan de inhoud van de zorg en maakt afspraken over wie het beste welke zorg kan leveren in de regio. Dit wordt “ketenzorg” genoemd. De Zorggroep organiseert ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening, zoals Diabetes, COPD en VRM (vasculair risicomanagement, oftewel het voorkomen van problemen als gevolg van een hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterolgehalte of in verband met een ander risico op hart- en vaatziekten). Zo worden betrokken partijen bij een bepaalde keten door de Zorggroep gefaciliteerd in het opstellen van samenwerkings-,  verwijs- en terugverwijsafspraken. Dit betekent dat u verzekerd bent van goed op elkaar afgestemde zorg, volgens landelijke richtlijnen. Meer informatie over hoe dit inhoudelijk in uw regio georganiseerd is, vindt u hier.

Financieel
Ook de financiering van ketenzorg is in handen van de Zorggroep. De zorggroep heeft met verzekeraars een bedrag per patiënt afgesproken. Voor dit bedrag wordt bijna alle zorg voor een patiënt die is opgenomen in de keten Diabetes, COPD of VRM betaald. De ene patiënt zal meer zorg nodig hebben dan de andere. Daarom wordt uitgegaan van de gemiddelde zorgbehoefte bij Diabetes, COPD of VRM.

De volgende zorg valt binnen het tarief van de ketenzorg:

 • De zorg van uw huisartsenpraktijk voor uw Diabetes, COPD of in het kader van VRM;
 • De zorg van uw diëtist voor uw Diabetes, COPD of in het kader van VRM;
 • De twee- of driejaarlijkse oogfoto.

Dit betekent dat deze kosten niet van invloed zijn op het eigen risico bij uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw huisarts voor welke keten (Diabetes en/of COPD en/of VRM) hij/zij een contract heeft afgesloten met Medrie, of u 'in de keten bent opgenomen' en in hoeverre een en ander in uw situatie wordt vergoed.

Met de volgende zorgverleners hebben we wel samenwerkingsafspraken, maar geen financiële afspraken:

 • Voetzorg geleverd door podotherapeuten of pedicures.

Dat betekent dat in die gevallen de kosten van deze zorgverlening eerst worden verrekend met uw eigen risico.

Van uw zorgverzekeraar ontvangt u elk kwartaal een overzicht dat er een bepaald (keten)bedrag is betaald aan Zorggroep Zwolle. Dit heeft te maken met het tarief dat voor elke patiënt is afgesproken. Let op: dit is dus geen rekening, dit overzicht wordt u toegestuurd ter kennisgeving.

Keten Informatie Systeem
Wanneer u ketenzorg ontvangt (in het kader van Diabetes en/of COPD en/of VRM), werkt uw huisarts of praktijkondersteuner samen met andere zorgverleners zoals de diëtist en/of de podotherapeut.

Om de juiste zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat uw (medische) gegevens, zoals laboratoriumuitslagen, voor de betrokken zorgverleners beschikbaar zijn. Zorgverleners maken daarvoor gebruik van het Keten Informatie Systeem (KIS). Zo kunnen (medische) gegevens in een beveiligde omgeving met elkaar worden uitgewisseld.

Uitwisseling van uw medische gegevens bij ketenzorg
Zodra uw huisarts of praktijkondersteuner u verwijst naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de diëtist, stuurt hij/zij via het KIS een aanvraag naar de zorgverlener van uw keus. Uw dossier kan nu door die betreffende zorgverlener worden ingezien en er kunnen gegevens worden toegevoegd. Alleen zorgverleners die u behandelen en waarnaar u bent verwezen, hebben inzage in uw dossier.

Declaratie
Wanneer u ketenzorg ontvangt, betekent dit dat de consulten van de huisartsenpraktijk en overige zorg meegenomen in het tarief van de ketenzorg niet ten laste komen van uw eigen risico. Alleen wanneer uw dossier bekend is in het KIS, kan het declaratieverkeer via Zorggroep Zwolle verlopen.

Inzage in uw dossier
Tevens kunt u -indien gewenst- toegang krijgen tot uw eigen KIS dossier. Hierin kunt u uitslagen en gezamenlijk opgestelde afspraken bekijken. U kunt tevens zelf uw glucosewaarden, bloeddrukken of ingevulde vragenlijsten in dit systeem zetten en hier met uw praktijkondersteuner, beveiligd, over communiceren. Uw praktijkondersteuner kan een toegangscode voor u aanmaken.

Hoe geeft u toestemming?
Uw huisarts of praktijkondersteuner mag uw (medische) gegevens alleen openstellen voor betrokken zorgverleners met uw toestemming. Zo blijft uw privacy beschermd. Het staat u vrij om wel of geen toestemming te geven. En u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Zonder uw toestemming kunnen uw medische gegevens echter niet worden opgenomen in het KIS en is er geen ketenzorg mogelijk. Indien u toestemming geeft, kan dit schriftelijk middels een toestemmingsformulier worden vastgelegd.

Kwaliteit
Huisartsen die zijn aangesloten bij de Zorggroep werken volgens vastgestelde protocollen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Zo wordt jaarlijks getoetst of de ketenzorg in Zwolle aan de kwaliteitsnormen voldoet. Medrie levert daarvoor anonieme gegevens over ketenzorg aan InEen (de landelijke brancheorganisatie). InEen vergelijkt de uitkomsten van alle Zorggroepen met elkaar met als doel de ketenzorg in Nederland te verbeteren. InEen ontvangt geen informatie waarmee ze gegevens kunnen herleiden tot individuen, zoals naam, adres, geboortedatum of uw Burgerservicenummer (BSN).

Wetenschappelijk onderzoek
Uit onderzoek is gebleken dat de juiste zorg bij mensen met Diabetes type 2 leidt tot een sterk verminderde kans op problemen (complicaties) tijdens de ziekte. Eenzelfde onderzoek kan worden uitgevoerd voor COPD en VRM. Hiervoor worden uw gegevens anoniem aangeleverd aan het onderzoeksinstituut. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit bij uw huisartsenpraktijk aangeven en worden uw gegevens niet gebruikt.

Deelnemende gemeenten
Huisartsen en ketenpartners in de volgende gemeenten doen mee:

 • Zwolle
 • Kampen
 • Zwartsluis
 • IJsselmuiden
 • Genemuiden
 • Hasselt
 • Heino
 • Lemelerveld
 • Nieuwleusen
 • Dalfsen
 • Wijhe
 • Hattem
 • Wapenveld
 • Wezep
 • Heerde
 • Elburg
 • ’t Harde
 • Oldebroek
 • Doornspijk