Uw zorggroep

In Zwolle werken we aan kwalitatief goede huisartsenzorg dicht bij huis. Door een goed georganiseerd en inspirerend samenwerkingsverband te vormen, willen we dat de regio aantrekkelijk blijft voor nieuwe huisartsen, zodat de huisartsenzorg toekomst bestendig is. We ondersteunen, op verzoek, praktijken. Voor de aangesloten huisartsen organiseren wij de chronische zorg voor bijvoorbeeld patiënten met diabetes mellitus type 2 of COPD. Dit doen we op de achtergrond want het belangrijkste voor ons is de relatie van de huisarts en de huisartsenpraktijk met de patiënt. Daar krijgt de zorg inhoud en betekenis.

Wat doet Zorggroep Zwolle?

Zorggroep Zwolle is opgericht door huisartsen in Zwolle en omgeving. De zorggroep organiseert ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes of COPD. Samen met zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers geeft de zorggroep de inhoud van de zorg vorm en maakt afspraken in de regio over wie het beste welke zorg kan leveren. De zorggroep bevordert en faciliteert dat de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij deze ketenzorg met elkaar samenwerkings-, verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen. Dit betekent dat u verzekerd bent van goed op elkaar afgestemde zorg, volgens landelijke richtlijnen.

Financieel

Ook de financiering van de ketenzorg is in handen van Zorggroep Zwolle. De zorggroep heeft met Achmea, de preferente verzekeraar in deze regio, een bedrag per patiënt met diabetes of COPD afgesproken. Voor dit bedrag wordt de meeste zorg die voor een patiënt nodig is in verband met de aandoening diabetes of COPD betaald. De ene patiënt heeft meer zorg nodig dan de andere, hierbij wordt uitgegaan van gemiddelden.

De volgende zorg valt binnen het tarief van de ketenzorg:

 • De zorg van uw huisartsenpraktijk voor uw diabetes of COPD
 • De tweejaarlijkse oogfoto
 • De zorg van uw diëtist voor uw diabetes of COPD
 • De diabetesverpleegkundigen voor uw diabetes

Dit betekent dat deze kosten niet van invloed zijn op het eigen risico bij uw zorgverzekeraar.

Met de volgende zorgverleners hebben we wel samenwerkingsafspraken, maar geen financiële afspraken:

 • Het laboratorium om uw bloedwaardes te bepalen
 • Voetzorg geleverd door podotherapeuten of pedicures
 • Fysiotherapeuten
 • Apothekers

Dat betekent dat in die gevallen de kosten van deze zorgverlening eerst worden verrekend met uw eigen risico.

Van uw zorgverzekeraar ontvangt u elk kwartaal een overzicht dat er een bepaald (keten)bedrag is betaald aan Zorggroep Zwolle. Dit heeft te maken met het tarief dat voor elke patiënt is afgesproken. Let op: dit is dus geen rekening, dit overzicht wordt u gestuurd ter kennisgeving.

Kwaliteit

Huisartsen en andere zorgverleners die ketenzorg leveren en deelnemen aan de zorggroep werken volgens vastgestelde protocollen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Jaarlijks wordt getoetst of de ketenzorg in Zwolle aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Deelnemende gemeenten

De huisartsen in de volgende gemeenten doen mee:

 • Zwolle
 • Kampen
 • Zwartsluis
 • IJsselmuiden
 • Genemuiden
 • Hasselt
 • Heino
 • Lemelerveld
 • Nieuwleusen
 • Dalfsen
 • Wijhe
 • Hattem
 • Wapenveld
 • Wezep
 • Heerde
 • Elburg
 • ’t Harde
 • Oldebroek
 • Doornspijk