VRM ketenzorg

Ketenzorg betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen; patiënt en hulpverleners streven hetzelfde doel na.

Medrie Regio Zwolle bevordert en faciliteert dat de verschillende professionele partijen die betrokken zijn bij de keten, met elkaar samenwerkings-, substitutie-, verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen.
Medrie Regio Zwolle draagt zo zorg voor de verbinding tussen de verschillende ketenpartners in de regio. In de handleiding in- en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten VRM kunnen worden geïncludeerd en welke niet. Wanneer een patiënt wordt geincludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg.

Document Praktijk op orde

Hoe deze (programmatische) ketenzorg in de regio Zwolle is vormgegeven vindt u via onderstaande link. Door op een blokje te klikken verschijnen de samenwerkingsafspraken.

Naar VRM Keten